وقتی برای قرض گرفتن پول نزد شخصی می روی مرتب لباس بپوش. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

12345678910
دی ان ان