علامت خاصی بین خودت و همسرت در نظر بگیر و در مجامع و میهمانی ها با او رد و بدل كنی تا بداند در محافل شلوغ هم به او توجه داری . اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

12345678910
دی ان ان