قبل ازاینكه دست و صورتت را بشویی از بودن حوله یا دستمال كاغذی مطمئن شو. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

12345678910
دی ان ان