سعی كن از فنجان ، بشقاب و به طوركلی ظروف پلاستیكی كمتر استفاده كنی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

12345678910
دی ان ان