سعی كن برای دیگران دردسر درست نكنی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

12345678910
دی ان ان