در تربیت خویش تو را بس كه از آنچه بر دیگران نمی پسندی دوری كنی. امام علی (ع)

12345678910
دی ان ان