به یك دانش آموز نیازمند كمك كن تا در اردوهای تابستانی شركت كند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان