هرسال یك اثر هنری بخر، حتی اگر كاری مانند نقاشی رنگ و روغن یك دانش آموز دبیرستانی باشد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

1234
دی ان ان