سخنی از بزرگان...

How To Learn English

How To Learn English
مدیر ارشد رایشمند

هفت قدم مهم برای یادگیری زبان انگلیسی برای افراد مبتدی


1.شما مانند یک بچه زبان را به آرامی یاد بگیرید:اول گوش دادن رایادمی گیرند.دوم صحبت کردن رایاد می گیرند. وسرانجام ،آنها می توانند بخوانند وبنویسند.

2.هرروز به انگلیسی گوش بدهید:به رادیوی انگلیسی زبان گوش بدهید.به تلویزیون انگلیسی نگاه کنید.فیلمهای انگلیسی ببینید.ازدرسهای آنلاین استفاده کنید.

3.انگلیسی رازبان دوم خود قراردهید:مکالماتی انجام بدهید.گفتگوهایی را تمرین کنید.ازمتون ویژه مبتدیان استفاده کنید.

4.داستانهای انگلیسی بخوانید:با کتاب داستانهای کودکان شروع کنید.خوانندگانی راکه زبان دوم آنها انگلیسی است را بیازمایید.تبلیغات علایم وبرچسبهارابخوانید.

5-کلمات تازه را بنویسید:دفترچه لغات تازه داشته باشید.کلمات رابه ترتیب حروف انگلیسی بنویسید.برای کلمات جملاتی را بنویسید.همیشه از یک فرهنگ لغت انگلیسی به انگلیسی استفاده کنید.

6.یادداشت روزانه به زبان انگلیسی داشته باشید:با یک جمله شروع کنید.چه احساسی  داری؟هوا چطور است؟

امروز چکار می کنی؟فردا جمله دیگر بنویسید.

7.ازیک کشور انگلیسی زبان دیدن کنید. انگلیسی را خیلی سریع یاد می گیرید.بایک خانواده انگلیسی زبان بمانید.صحبتهای آنهارا گوش بدهید.تجربه جالبی خواهید داشت.

Print
472 رتبه بندی این مطلب:
4.0

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x