سخنی از بزرگان...

Who knows the value of every time

Who knows the value of every time
مدیر ارشد رایشمند

To realize the value of ONE MONTH, ask a mother who gave birth to a premature baby
To realize the value of ONE WEEK, ask the editor of a weekly newspaper 
To realize the value of ONE HOUR, ask the lovers who are waiting to meet
To realize the value of ONE MINUTE, ask a person who missed the train
To realize the value of ONE SECOND, ask a person who just avoided an accident

چاپ
1486 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x