چمدانهای گرانقیمت به دست نگیر، ممكن است توجه دزدان را به خود جلب كند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

A or An

A or An
SuperUser Account

We bought a home. She works in a university. I sent an SMS. We need an LCD. a one-leg man. It takes an houre. اکثر زبان آموزان و مدرسان زبان تصورشان بر این است که حرف تعریفan قبل از حروف صدا دار (a-e-i-o-u) قرار می گیرد که تصوری باطل است. در واقع این حرف تعریف قبل از صدا ها قرار می گیرند که در زبان انگلیسی ۲۰ صدا وجود دارد.ئ همچنین حرف تعریف a الزاماْ قبل از حروف به اصطلاح بی صدا قرار نمی گیرد. در کلمه ی اختصاری SMS این کلمه با حرف S شروع شده که در اینجا صدای /es/ دارد که صدا دار بوده و در نتیجه حرف تعریف an راقبل از آن قرار می دهیم. متقابلاْ در کلمه one-leg که با حرف O شروع می شود به دلیل آنکه /wʌn/ و در حقیقت /w/ که جزو صدا ها نمی باشد می بایست حرف تعریف a علیرغم تصورمان بکار ببریم.

Print
441 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان