گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

فرمول های ریشه

توجه: 

a و b: پایه \(( a \geq 0 , b \geq 0 ~~\text{if} ~~ n = 2k )\)

n و m: توان

فرمول ها:

\(\left( \sqrt[\scriptstyle n]{a} \right)^n = a\)

\(\left( \sqrt[\scriptstyle n]{a} \right)^m = \sqrt[\scriptstyle n]{a^m}\)

\(\sqrt[\scriptstyle m]{ \sqrt[\scriptstyle n]{a}} = \sqrt[\scriptstyle {n m}]{a}\)

\(\left( \sqrt[\scriptstyle n]{a^m} \right)^p = \sqrt[\scriptstyle n]{a^{m p}}\)

\(\sqrt[\scriptstyle n]{a^m} = \sqrt[\scriptstyle n p]{a^{m p}}\)

\(\frac{1}{\sqrt[\scriptstyle n]{a}} = \frac{ \sqrt[\scriptstyle n]{a^{n-1}}}{a}\)

\(\sqrt[\scriptstyle n]{ab} = \sqrt[\scriptstyle n]{a} \cdot \sqrt[\scriptstyle n]{b}\)

\(\sqrt[\scriptstyle n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[\scriptstyle n]{a}}{\sqrt[\scriptstyle n]{b}}\)

\(\frac{\sqrt[\scriptstyle n]{a}}{\sqrt[\scriptstyle m]{b}} = \sqrt[\scriptstyle {nm}]{\frac{a^m}{b^n}}\)

\(\sqrt[\scriptstyle n]{a} \cdot \sqrt[\scriptstyle m]{b} = \sqrt[\scriptstyle{nm}]{a^m b^n}\)

\(\sqrt{ a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{ \frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{ \frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}\)

\(\frac{1}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{a-b}\)

 

 

مطلب قبلی مروری بر آنالیز ریاضی یک
مطلب بعدی معادلات جبری
چاپ
3437 رتبه بندی این مطلب:
3/3

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

2 نظر در مطلب "فرمول های ریشه" ثبت شده است

5
0

سحر جمشیدی

ببخشید جسارتا فرمول خط 4و5 صحیحه ؟؟به جای mباید nبذاریم؟؟


0
0

مدیر ارشد سایت

با تشکر از اینکه با دقت مطلب رو خوندید و ما رو از اشتباه خودمون مطلع ساختید. مطلب فوق ویرایش شد و به صورت درست نگارش گردید.

مجددا از توجه و دقت شما سپاسگزارم

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر