یادت باشد هرچه بیشتر بدانی كمتر خواهی ترسید. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان