سعی كن ازآن افرادی نباشی كه می گویند: ((آماده ، هدف ، آتش )) اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

قسمت 24: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

SuperUser Account

آزمون سریع هفته ی 1

با این آزمون مختصر ببینیم چند شگرد از هفته ی اول را می توانید به خاطر آورید و به کار گیرید. این آزمون محدودیت زمانی ندارد اما سعی کنید که تا جای ممکن آن را سریعتر انجام دهید. قبل از شروع به محاسبه ها نگاهی بیندازید و سعی کنید شگردی را که به کار می گیرید ، مشخص کنید. وقتی به راه حل ها مراجعه کنید متوجه می شوید که کدام شگرد مورد نظر بوده است. 


مسئله های ساده
1) = 4 × 45
2) = 5 ÷ 44
3) = 36 × 11
4) = 60 ÷ 1800
5) = 60 × 900
6) = 25 × 72
7) = 65 × 99
8) = 29 × 31
9) = 4 ÷ 76
10) = 5 × 52
11) = 101 × 93
12) = 700 × 0/3
13) = 1/6 ÷ 640
14) = 25 ÷ 700
15) با استفاده از روش حذف 9 ها امتحان ضرب مشخص کنید که این حاصل ضرب احتمالاً درست یا قطعاً نادرست است.
1318 = 87 × 14

مسئله های فکری : 

1) = 4/7 × 500
2) = 3/5 × 350
3) = 5/8 × 110
4) = 40 ÷ 580
5) = 500 ÷ 710
6) = 2/5 ÷ 211
7) = 40 × 52
8) = 41 × 3/9
9) = 9/4 × 50
10) = 75 × 7/5
11) = 36 × 2/5
12) = 0/37 × 1010
13) = 0/85 × 9/9
14) با استفاده از روش حذف 9 ها نشان دهید که آیا این محاسبه احتمالاً درست یا قطعاً نادرست است.
427 = 853 ÷ 364231

Print
877 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان