با خودت فكركن اگر كلید خانه ات را به دونفر از بهترین دوستانت بدهی خیالت از هر بابت راحت خواهد بود یا نه؟ اگرپاسخت منفی بود بهتراست به دنبال دوستان بهتری باشی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

قسمت 24: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

آزمون سریع هفته ی 1

با این آزمون مختصر ببینیم چند شگرد از هفته ی اول را می توانید به خاطر آورید و به کار گیرید. این آزمون محدودیت زمانی ندارد اما سعی کنید که تا جای ممکن آن را سریعتر انجام دهید. قبل از شروع به محاسبه ها نگاهی بیندازید و سعی کنید شگردی را که به کار می گیرید ، مشخص کنید. وقتی به راه حل ها مراجعه کنید متوجه می شوید که کدام شگرد مورد نظر بوده است. 


مسئله های ساده
1) = 4 × 45
2) = 5 ÷ 44
3) = 36 × 11
4) = 60 ÷ 1800
5) = 60 × 900
6) = 25 × 72
7) = 65 × 99
8) = 29 × 31
9) = 4 ÷ 76
10) = 5 × 52
11) = 101 × 93
12) = 700 × 0/3
13) = 1/6 ÷ 640
14) = 25 ÷ 700
15) با استفاده از روش حذف 9 ها امتحان ضرب مشخص کنید که این حاصل ضرب احتمالاً درست یا قطعاً نادرست است.
1318 = 87 × 14

مسئله های فکری : 

1) = 4/7 × 500
2) = 3/5 × 350
3) = 5/8 × 110
4) = 40 ÷ 580
5) = 500 ÷ 710
6) = 2/5 ÷ 211
7) = 40 × 52
8) = 41 × 3/9
9) = 9/4 × 50
10) = 75 × 7/5
11) = 36 × 2/5
12) = 0/37 × 1010
13) = 0/85 × 9/9
14) با استفاده از روش حذف 9 ها نشان دهید که آیا این محاسبه احتمالاً درست یا قطعاً نادرست است.
427 = 853 ÷ 364231

Print
932 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان