وقتی به مسافرت می روی و شب را آنجا خواهی ماند، یك حوله حمام و یك بالش نرم و راحت با خودت ببر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان