وقتی كسی عطسه می كند بگو ((عافیت باشد)) اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان