هنگام سوار شدن به اتوبوس به راننده سلام كن و موقع پیاده شدن از او تشكر كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

هم ارزی بین T-ثبات ها
SuperUser Account

هم ارزی بین T-ثبات ها

We prove the equivalence between the T-stabilities of the Krasnoselskij and the Mann iterations; a consequence is the equivalence with the T-stability of the Picard-Banach
iteration.
Copyright © 2007 S¸ tefan M. S¸ oltuz. This is an open access article distributed under the
Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution,

and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Print
2872 رتبه بندی این مطلب:
4/7
نوعمقاله
رشتهریاضی
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشآنالیز ریاضی
زبانانگلیسی
نوع کاربردغیردرسی
نویسندهStefan M. Soltuz
سال انتشار2007
صفحه7
نام منبعمجله علمی رایشمند
لینک منبعhttps://rayeshmand.ir/Default.aspx?tabid=33&artmid=400&articleid=673&language=fa-IR

فایل ها برای دانلود

 

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان