بعضی ها هستند كه مرتبا" از تو می پرسند چرا به آنچه می خواهی نمی رسی؟ به این افراد اهمیت نده. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان