همیشه تنبیه را متناسب با خطا در نظر بگیر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان