سعی كن بیشتر مطالعه كنی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان