در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 33: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 23: مچذور کردن سریع اعداد دو رقمی که با 5 شروع می شود

نقشه : در روز دوازدهم دو روش به جای مانده از مجذور کردن مطرح می شود. برای مجذور کردن هر عدد دو رقمی که با 5 شروع می شود ، ابتدا رقم یکان آن را با 25 جمع کنید در جلو این حاصل جمع مجذور رقم یکان را قرار دهید ( برای مجذور 1 ، 2 و 3 به ترتیب " 01 " ، " 04 " ، " 09 " بنویسید). حالا جواب در دستتان است. به خاطر سپردن عددی که باید به رقم یکان اضافه شود ( 25 ) راحت است زیرا   25=52. هر چند محاسبه ای نظیر 5/3 × 530 از نظر فنی مجذور کردن نیست می توان با این روش آن را انجام داد. چند مثال بعدی را بررسی کنید. 

مثال ساده ی 1 : 512
قدم 1 ) جمع کنید : 26 = 1 + 25
قدم 2 ) مجذور کنید : 01 = 12
قدم 3 ) ترکیب کنید : ( جواب ) 2601

 

مثال ساده ی 2 : 581
قدم 1 ) جمع کنید : 33 = 8 + 25
قدم 2 ) مجذور کنید : 64 = 82
قدم 3 ) ترکیب کنید : ( جواب ) 3364

مثال فکری 1 : 5.42
قدم 1 ) ممیز را نادیده بگیرید و به "542 " فکر کنید.
قدم 2 ) جمع کنید : 29 = 4 + 25
قدم 3 ) مجذور کنید : 16 = 42
قدم 4 ) ترکیب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 2916
قدم 5 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب نزدیک 30 است.
قدم 6 ) در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 29/16 ، به دست آید.

 

مثال فکری 2 : 5/3 × 530
قدم 1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و به " 532" فکر کنید.
قدم 2 ) جمع کنید : 28 = 3 + 25
قدم 3 ) مجذور کنید : 09 = 32
قدم 4 ) ترکیب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 2809
قدم 5 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب کمی بیشتر از 2000 است. بنابراین حاصل ضرب میانجی ، یعنی 2809 ، جواب است.
 

نکته ای برای محاسبه ی سریع:

وقتی عددی را مجذور می کنید که به صفر ختم می شود یادتان نرود که به ازای هر صفری که در ابتدای محاسبه ندیده می گیرید دست آخر دو صفر اضافه کنید تا محاسبه تکمیل شود. مثلاً : 313600 = 560 × 560

 

تمرین های ساده و فکری

با حل کردن این تمرین ها در شگرد دیگری استاد شوید :
تمرین های فکری:
1) 5.72
2) = 0/51 × 510
3) = 5/5 × 55
4) = 520 × 0/52
5) = 0/59 × 590
6) = 5/6 × 56
7) = 5/8 × 5/8
8) = 530 × 53
9) 5402
10) = 59 × 5/9
تمرین های ساده:
1) 522
2) 56 × 56
3) = 59 × 59
4) 532
5) = 57 × 57
6) = 55 × 55
7) 542
8) = 58 × 58
9) = 51 × 51
10) 592
11) 562
12) = 52 × 52
13) 53 × 53
14) 572
15) 542
16) 512
مطلب قبلی قسمت 32: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 34: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1569 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر