در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 20: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 11: ضرب سریع اعداد یک یا دو رقمی در 99 ( یا 0/99 ، 9/9 ، 990 و جز آن )

نقشه : عدد نُه مرموزترین و جادویی ترین عدد است. این شگرد به نُه ها مربوط می شود. برای ضرب کردن عددی یک یا دو رقمی در 99 ، اول یکی از عدد کم کنید تا سمت چپ جواب به دست آید. بعد عدد را از 100 کم کنید تا قسمت سمت راست جواب را به دست آورید. ( راهنمایی : در شگرد 29 یاد می گیرید که عمل تفریق به کمک جمع سریعتر انجام می گیرد. مثلاً برای کم کردن 88 از 100 ، از خودتان بپرسید : " 88 با چه جمع شود تا 100 به دست آید ؟ " و جواب ، یعنی 12 ، را به دست آورید. ) وقتی مثال های بعدی را ببینید متوجه می شوید که این شگرد بسیار ساده تر از آن است که به نظر می آید.

مثال ساده ی 1 : 99 × 15
قدم 1 ) کم کنید : ( قسمت چپ جواب ) 14 = 1 - 15
قدم 2 ) کم کنید : ( قسمت سمت راست جواب ) 85 = 15 - 100
قدم 3 ) ترکیب کنید : جواب 1485 می شود.

مثال ساده ی 2 : 99 × 7
قدم 1 ) کم کنید : ( قسمت سمت چپ جواب ) 6 = 1 - 7
قدم 2 ) کم کنید : ( قسمت سمت راست جواب ) 93 = 7 - 100
قدم 3 ) ترکیب کنید : جواب 693 می شود.


مثال فکری 1 : 9/9 × 2/8
قدم 1 ) ممیزها را ندیده بگیرید و کم کنید : ( قسمت سمت چپ جواب ) 27 = 1 - 28
قدم 2 ) کم کنید : ( قسمت سمت راست جواب ) 72 = 28 - 100
قدم 3 ) ترکیب کنید : 2772 ( حاصل ضرب میانجی )
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : 9/9 تقریباً برابر 10 است ، بنابراین جواب 9/9 × 2/8 کمی کمتر از 28 است. در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 27/72 به دست آید.

 

مثال فکری 2 : 0/99 × 430
قدم1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و کم کنید : ( قسمت سمت چپ جواب ) 42 = 1 - 43
قدم 2 ) کم کنید : ( قسمت سمت راست جواب ) 57 = 43 - 100
قدم 3 ) ترکیب کنید : 4275 ( حاصل ضرب میانجی )
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : 0/99 تقریباً برابر 1 است ، پس جواب 0/99 × 430 کمی کمتر از 430 است. در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 425/7 ، را به دست آورید.

نکته ای برای محاسبه ی سریع :

شگرد 60 نشان می دهد که چگونه عددی را سریعاً بر 9 ، 99 و جز آن تقسیم کنیم.

تمرین های ساده و فکری

هنگام انجام دادن این تمرین ها فراموش نکنید که اول قسمت سمت چپ جواب را به دست آورید و بعد قسمت سمت راست آن را.
تمرین های فکری:
1) = 990 × 5/2
2) = 9/9 × 91
3) = 99 × 0/77
4) = 0/99 × 260
5) = 200 × 9/9
6) = 330 × 990
7) = 7/2 × 99
8) = 440 × 0/99
9) = 9/9 × 0/57
10) = 990 × 3
تمرین های ساده:
1) = 99 × 60
2) = 99 × 75
3) = 99 × 9
4) = 99 × 88
5) = 35 × 99
6) = 61 × 99
7) = 66 × 99
8) = 48 × 99
9) = 99 × 80
10) = 99 × 22
11) = 99 × 4
12) = 99 × 54
13) = 83 × 99
14) = 39 × 99
15) = 97 × 99
16) = 11 × 99

 

مطلب قبلی قسمت 19: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 21: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1187 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر