گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 21: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 12: ضرب سریع اعداد یک یا دو رقمی در 101 ( 1/01 ، 10/1 ، 1/010 و جز آن )

نقشه : روز ششم با ساده ترین شگرد تمام می شود. برای ضرب عددی یک رقمی در 101 ، عدد یک رقمی را دو بار بنویسید و صفری در میان آن دو بگذارید. مثلاً ، 707 = 7 × 101 . برای ضرب عددی دو رقمی در 101 ، عدد دو رقمی را دو بار بنویسید و جواب به دست آورید ! مثلاً 3636 = 101 × 36 . احتمالاً برای درک این شگرد مثال بیشتری لازم نیست ، با این حال در این جا چند مثال آمده است.

مثال ساده ی 1 : 101 × 4
قدم 1 ) 4 را دو بار بنویسید و صفر را بین آن دو قرار دهید : 404 ( جواب )

مثال ساده ی 2 : 101 × 27
قدم 1 ) 27 را دوباره بنویسید : 2727 ( جواب )

مثال فکری 1 : 1/01 × 56
قدم 1 ) 56 را دوبار بنویسید : 5656 ( حاصل ضرب میانجی )
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب کمی بزرگتر از 56 است.
قدم 3 ) در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید و جواب ، یعنی 56/56 ، را به دست آورید.

 

مثال فکری 2 : 10/1 × 740
قدم 1 ) صفر را ندیده بگیرید و 74 را دوبار بنویسید : 7474 ( حاصل ضرب میانجی )
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب کمی بیشتر از 7400 است. پس از قرار معلو 7474 جواب است.


نکته ای برای محاسبه ی سریع:

برای ضرب عددی دو رقمی در 1001 همان مراحل ضرب در 101 را انجام دهید اما در میان عدد ، صفری بگذارید. مثلاً 49049 = 1001 × 49 . اما برای ضرب عددی 3 رقمی در 1001 کافی است عدد سه رقمی را دو بار بنویسید ! مثلا ً 417417 = 1001 × 417

 

تمرین های ساده و فکری

می توانید این تمرین ها را چنان حل کنید که پیدا کردن جواب آن ها به اندازه ی نوشتنش طول بکشد!
تمرین های فکری:
1) = 1/01 × 4/8
2) = 0/101 × 630
3) = 1,010 × 0/36
4) = 10/1 × 8/5
5) = 110 × 101
6) = 920 × 1/01
7) = 30 × 10/1
8) = 1/9 × 1.010
9) = 1/01 × 890
10) = 101 × 5/1
تمرین های ساده:
1) = 101 × 15
2) = 101 × 62
3) = 101 × 39
4) = 101 × 8
5) = 93 × 101
6) = 41 × 101
7) = 87 × 101
8) = 70 × 101
9) = 101 × 12
10) = 101 × 45
11) = 101 × 81
12) = 101 × 23
13) = 6 × 101
14) = 78 × 101
15) = 32 × 101
16) = 99 × 101

 

مطلب قبلی قسمت 20: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 22: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1492 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر