سخنی از بزرگان...

فیلتر:

مرتب کردن با:

فیلتر با دسته ها

 • Expand/Collapse
  • Expand/Collapse

حساب دیفرانسیل و انتگرال

Diffrerntial and Integral Calculus

این جزوه توسط کاربر گرامی نیما علیرضازاده در بخش همکاری با رایشمند ارسال شده است بدین وسیله از ایشان تشکر نموده و +5 امتیاز مثبت درانجمن به ایشان تعلق می گیرد.

این جزوه برای دانش آموزان دبیرستان و همچنین دانشجویان ورودی جدید به دانشگاه می تواند موثر واقع گردد و شامل سرفصل های زیر می باشد: 


 1. Real Numbers
 2. Upper and lower bounds
 3.  Three basic lemmas:
  Cantor, Heine-Borel, Bolzano-Weierstrass
 4.  Sequences and their limits
 5. Convergent sequences
 6. Cauchy's sequences. Upper and lower limits
 7. Subsequences and partial limits
 8. Infinite series
 9. Rearrangement of the infinite series
 10. Limits of functions. Basic properties
 11. The exponential function and the logarithm
 12. The second remarkable limit
 13. Continuous functions, I
 14. Continuous functions, II
 15.  The derivative
 16. Applications of the derivative
 17.  Derivatives of higher orders
 18. Basic theorems of the di®erential calculus:
  Fermat, Rolle, Lagrange
 19. Applications of fundamental theorems
 20. Inequalities
 21. Convex functions. Jensen's inequality
 22. The Taylor expansion
 23. Taylor expansions of elementary functions
 24. The complex numbers
 25. The fundamental theorem of algebra and its corollaries
 26.  Complex exponential function
مطلب قبلی 100 مسئله از ترکیبیات
مطلب بعدی نمونه سوال ریاضی دو
چاپ
2256 رتبه بندی این مطلب:
5.0
نوعجزوه
رشتهریاضی
مقطعمتوسطه
گرایشریاضی
زبانانگلیسی
نوع کاربرددرسی - مدرسه
نویسندهنامشخص
سال انتشار2009
صفحه143
نام منبعمجله علمی رایشمند
لینک منبعhttps://rayeshmand.ir/Default.aspx?tabid=51&artmid=1417&articleid=455&language=fa-IR

فایل ها برای دانلود

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته