سخنی از بزرگان...

 •   مجله علمی رایشمند

  دنباله حسابی

  در این آموزش دنباله ی حسابی را بررسی کرده و با چند تمرین به پایان می رسانیم دنباله حسابی (عددی): دنباله ای است كه به جز جمله اول آن، هر جمله اش برابر است با جمله قبلی آن به اضافه یك مقدار ثابت. این مقدار ثابت را قدر نسبت دنباله نامیده با d نشان میدهیم...

  25252   22 
 •   مجله علمی رایشمند

  دنباله هندسی

  در این آموزش در مورد دنباله هندسی مطالب، مثال ها و تمرین هایی ارائه خواهیم داد

  4174  
 •   مجله علمی رایشمند

  حدس زدن مسافت توسط دانش آموزان

  این آموزش توسط سمیه سادات میرمعینی تهیه شده است. و برای تمام گروه های پایه اول راهنمایی (هفتم) قابل استفاده است. 

  3699
 •   مجله علمی رایشمند

  استفاده دانش آموزان از جدول برای دسته بندی داده ها

  این آموزش توسط خانم سمیه سادات میرمعینی برای پایه اول راهنمایی (هفتم) تدارک دیده شده است

  3422
 •   مجله علمی رایشمند

  مشکل این اثبات کجاست

  در ادامه یک اثبات قرار داده می شود

  3982   11 
 • تاریخچه ایجاد مبنا در ریاضیات  

  تاریخچه ایجاد مبنا در ریاضیات

  در این مطلب به بحث تاریخی و توضیح مبنا می پردازیم

  8634
 •   مجله علمی رایشمند

  جدول انتگرال

  در این قسمت جدولی از انتگرال های کاربردی را برای شما ارائه می دهیم. این جدول شامل جواب نهایی انتگرال هاست.

  157956   23 
 •   مجله علمی رایشمند

  اصل پنجم اقلیدس

  این مطلب توسط کاربر گرامی آقای جواد صدقی مقدم در صفحه همکاری با ما ارسال گردیده است و مورد تائید رایشمند می باشد بدین وسیله از ایشان تشکر نموده و 5 امتیاز مثبت در انجمن به ایشان تعلق می گیرد

  5932  

انتخابگر پوسته