سخنی از بزرگان...

استفاده دانش آموزان از جدول برای دسته بندی داده ها

برای معلمین دوره اول متوسطه (راهنمایی سابق)

ابزار: عکس الگوی بلوکی برای فعالیت، 10 عدد مکعب پلاستیکی، مداد و کاغذ، متر برای هر گروه، اورهد و طلق شفاف

 1. این موقعیت را برای گروه های کلاسی فراهم کنید: 
  هر گروه تعداد بلوک هایی را که برای کامل کردن شکل هرم (روی هم قرار دادن مکعب ها مانند الگو) در شش لایه یا طبقه نیاز است را تعیین می کنند. و شما برای دانش آموزان توضیح دهید که: 
  طبقه آخر دارای یک مکعب است و وسط چهار مکعب در زیر آن قرار گرفته اند هر کدام از این چهار مکعب ها خود روی چهار مکعب دیگر قرار گرفته اند این الگو به همین ترتیب تا کامل شدن هرم ادامه پیدا می کند. از مکعب ها برای ساختن چهار طبقه ی فوقانی استفاده کنید سپس دست نگه دارید و تصمیم بگیرید که فکر کنید و اگر بخواهید تعداد تمام مکعب ها را برای طبقه پنجم و ششم به دست آورید بدون آن که آن طبقات را بسازید تعداد مکعب ها را چگونه به دست می آورید.
 2. دانش آموزان با فکر کردن و همکاری در گروه شروع به ساختن می کنند. این ایده وقتی ارزشمند خواهد بود که دانش آموزان با دستان خویش شروع به قرار دادن مکعب ها کنند. 
  هر کدام از اعضای گروه های به اندازه کافی مکعب برای ساختن چهار لایه ی آخر را در اختیار دارند
  در ابتدا هر یک از اعضای گروه در رابطه با تصویر فکر می کنند و چهار لایه آخر هرم را می سازند. هر عضو گروه که این کار را زودتر انجام داد ممکن است به دیگر اعضای گروه در این کار کمک کند. هنگامی که هرم ها تمام شد، اعضای گروه با هم در ارتباط با حل کردن مسئله به بحث می پردازند به دانش آموزان توصیه کنید که برای نظم بخشیدن به فکرشان از جدول استفاده کنند. 
 3. به دانش آموزان برای حل این مسئله زمان مناسب دهید، سپس به آن ها اجازه دهید که در ارتباط با راه حل های خویش بحث کنند و جدول خو درا در کلاس نشان دهند (بوسیله اورهد و ...)

اینجا دو جدول از جدول هایی که بچه ها فراهم کرده اند، نشان داده شده است: 

6 5 4 3 2 1 طبقه
36 25 16 9 4 1 مکعب ها
مکعب ها طبقه
1 1
4 2
9 3
16 4
25 5
36 6

4- از دانش آموزان بخواهید در جدول ها به دنبال الگو باشند. آن ها باید بتوانند توضیح دهند که تعداد مکعب ها از طبقه ای به طبقه ی دیگر به ترتیب زیر افزایش پیدا کرده است: 

۱ comma ۳ comma ۵ comma ۷ comma... space (اگر از صفر شروع شود)

و هم چنین دانش آموزان باید به تعداد مکعب هایی که در هر طبقه وجود دارد، توجه کنند و بتوانند به این موضوع برسند که تعداد مکعب های هر طبق مربع شماره ی همان طبقه است.

5- برای توسعه آموزش می توانید فعالیت های زیر را نیز انجام دهید؛

جعبه های یکسانی از نظر شکل و حجم در اختیار دانش آموزان قرار دهید که ارتفاع هر کدام 10 سانتی متر باشد از آن ها بپرسید چند جعبه لازم است تا هرمی به ارتفاع کوتاه قدترین فرد گروه خود بسازند و یا چند جعبه برای ساختن هرمی به ارتفاع بلند قدترین فرد گروه نیاز است. برای این که دانش آموزان فعالیت ها را انجام دهند و مسائل جدید را حل کنند به آن ها زمان کافی را بدهید. 

6- با گروه های کلاس در ارتباط با راه حل ها و جواب هایشان به گفتو گو بپردازید و توجه آن ها را به استفاده از جداول و الگوها و یا هر دو، در حل مسائل جلب کنید

7- می توانید نمودار ستونی را به آن ها معرفی و داده های جمع آوری شده توسط آن ها را روی نمودار نشان دهید

چاپ
3290 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x