در این صفحه گروه فرمول های ریاضی را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین فرمول ها

فرمول های ریاضی

مدیر ارشد سایت

دایره

معادله یک دایره

در دستگاه مختصات دکارتی \((x,y)\)، یک دایره به مرکز \((a,b)\) و شعاع r مجموعه ای از نقاط \((x,y)\) است، بطوریکه؛ 

\((x-a)^2 + (y-b)^2 =r^2\)

معادله دایره ای که در مبدامختصات قرار دارد.

\(x^2 + y^2 = r^2\)

معادلات پارامتری دایره: 

\(\begin{aligned} x &= a + r\,\cos t \\ y&= b + r\,\sin t \end{aligned}\)

که در آن t یک متغیر پارامتری است.

در مختصات قطبی معادله یک دایره بصورت زیر است:

\(r^2 - 2\cdot r \cdot r_0\cdot cos(\Theta - \phi ) + r_0^2 = a^2\)

مساحت دایره: 

\(A = r^2\pi\)

محیط دایره: 

\(C = \pi \cdot d = 2\cdot \pi \cdot r\)

قضایا:

(قضیه وتر): اگر دو وتر \(AD\) و \(CB\) همدیگر را در نقطه \(P\) قطع کنند در این صورت؛

\(AP.DP=BP.CP\)

 

مطلب قبلی فرمول های خط در دوبعدی
مطلب بعدی فرمول های اعداد مختلط
چاپ
8332 رتبه بندی این مطلب:
2/9

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر