در این صفحه گروه نمونه سوال را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین نمونه سوالات

RSS

نمونه سوال

مدیر ارشد سایت

نمونه سوال چهارم دبستان

سری سوم شامل 25 سوال

۱-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.

2- در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازی الاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

3-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

4-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

5-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

6-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

7-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.

8-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

9-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.

10-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

11-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .........و...........و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ............و هر قطر از ...........قطر دیگر می گذرد.

12- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

13-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستطيل  را بیان کنید.

14-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

15-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم ...........و ...........هستند.زاویه های روبرو با هم ............. وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم ............

16-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.

17-با استفاده از دو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

18-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن ۴سانتی متر باشد.

19- قیمت یک مداد پیکاسو ۹۰ تومان است با ۷۰۰ تومان پول حداکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خواهد ماند؟

20-برای خریدن ۲۵ دفتر فانتزی ۱۵۰۰۰تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟

21-کشاورزی ۳۲ جعبه سیب را به قیمت ۴۸۰۰۰تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟

22-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی ۶۹۶ صفحه دارد و او هر روز ۲۴ صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟

23-اگر رقمی که در عدد ۲۵۳۰ در مرتبه مکانی کمتری قرار دارد با رقمی که در عدد۱۲۳۵۴۰۸ در مرتبه مکانی بیشتری قرار دارد را با هم جمع کنیم کدام عدد بدست می آید؟

الف) ۸        ب)۱۰             ج)۱            د)۳

24-۲۵ روز بعد از یک روز سه شنبه چه روزی خواهد بود؟

الف) شنبه              ب) یکشنبه              ج) دوشنبه             د) سه شنبه

مطلب بعدی نمونه سوال چهارم دبستان
چاپ
2717 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر