سعی كن بهترین معلم فرزندانت باشی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان