همه مردم دوست دارند مورد تحسین و تمجید واقع شوند، پس همیشه به دنبال راههایی برای تحسین باش. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

چرا بعضی از آهنگ ها مدام در ذهن تکرار می شوند؟

چرا بعضی از آهنگ ها مدام در ذهن تکرار می شوند؟
SuperUser Account

آیا تا به حال متوجه شباهت بین آهنگ هایی که در سرتان می پیچد شده اید؟ یک دلیل علمی پشت سر این ماجرا است که چرا بعضی از ترانه ها در مغز ما تکرار می شوند در حالی که برخی دیگر محو می شوند.
کلی جکوبووسکی (Kelly Jakubowski) دستیار تحقیق در بخش موسیقی دانشگاه دورهام انگلستان می گوید که آهنگ هایی که در اصطلاح تبدیل به آهنگ های کرم گوش می شوند معمولاً سریع ترند و شکل خوش نوای مشترک و تکرارها و فواصل غیر معمول دارند. 
در این مطالعه، محققان پاسخ 3000 نفر از افرادی که بین سال های 2010 تا 2013 در یک نظرسنجی آنلاین شرکت کرده بودند را بررسی کردند. در این نظرسنجی از افراد خواسته شد تا از آهنگی که اخیراً در سرشان تکرار می شده است را نام ببرند. 
این محققان فهرستی از آهنگ های کرم گوش تهیه کردند و آنها را با آهنگ های دیگری که سطوح مشابهی از محبوبیت داشتند ولی به قطعات کرم گوش تبدیل نشده بودند را با هم مقایسه کردند.
از قرار معلوم،آهنگ های کرم گوش نسبت به آهنگ هایی دارند که در سر افراد تکرار نمی شود ویژگی های خاصی دارند.
یکی از ویژگی های یک آهنگ کرم گوش شکل خوش نوایی است که معمولاً در موسیقی پاپ غربی (از نظر نویسنده غربی- مترجم) یافت می شود که در آن گروه اول کلمات آهنگ اوج می گیرد و گروه دوم کلمات فرود دارد.
دومین ویژگی آهنگ های کرم گوش این است که آنها فواصل غیر معمول با «جهش های غیر منتظره» در زمان بندی آهنگ دارند و یا نت هایشان بیش از آن چه که فرد انتظار شنیدن اش را دارد تکرار می شوند.
 محققان برای این که یک آهنگ از سرتان خارج شود چند راه حل ارائه کرده اند.  به گفته آنها گوش دادن به کل آهنگ ممکن است به دور کردن آهنگ کرم گوش کمک کند. گوش دادن و یا فکر کردن درباره یک آهنگ دیگر نیز ممکن است کمک کننده باشد. در نهایت، جکوبووسکی می گوید که سعی کنید درباره یک آهنگ کرم گوش فکر نکنید و اجازه دهید به طور طبیعی محو شود.

Print
385 رتبه بندی این مطلب:
3/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان