سخنی از بزرگان...

چرا بعضی از آهنگ ها مدام در ذهن تکرار می شوند؟

چرا بعضی از آهنگ ها مدام در ذهن تکرار می شوند؟
مدیر ارشد رایشمند

آیا تا به حال متوجه شباهت بین آهنگ هایی که در سرتان می پیچد شده اید؟ یک دلیل علمی پشت سر این ماجرا است که چرا بعضی از ترانه ها در مغز ما تکرار می شوند در حالی که برخی دیگر محو می شوند.
کلی جکوبووسکی (Kelly Jakubowski) دستیار تحقیق در بخش موسیقی دانشگاه دورهام انگلستان می گوید که آهنگ هایی که در اصطلاح تبدیل به آهنگ های کرم گوش می شوند معمولاً سریع ترند و شکل خوش نوای مشترک و تکرارها و فواصل غیر معمول دارند. 
در این مطالعه، محققان پاسخ 3000 نفر از افرادی که بین سال های 2010 تا 2013 در یک نظرسنجی آنلاین شرکت کرده بودند را بررسی کردند. در این نظرسنجی از افراد خواسته شد تا از آهنگی که اخیراً در سرشان تکرار می شده است را نام ببرند. 
این محققان فهرستی از آهنگ های کرم گوش تهیه کردند و آنها را با آهنگ های دیگری که سطوح مشابهی از محبوبیت داشتند ولی به قطعات کرم گوش تبدیل نشده بودند را با هم مقایسه کردند.
از قرار معلوم،آهنگ های کرم گوش نسبت به آهنگ هایی دارند که در سر افراد تکرار نمی شود ویژگی های خاصی دارند.
یکی از ویژگی های یک آهنگ کرم گوش شکل خوش نوایی است که معمولاً در موسیقی پاپ غربی (از نظر نویسنده غربی- مترجم) یافت می شود که در آن گروه اول کلمات آهنگ اوج می گیرد و گروه دوم کلمات فرود دارد.
دومین ویژگی آهنگ های کرم گوش این است که آنها فواصل غیر معمول با «جهش های غیر منتظره» در زمان بندی آهنگ دارند و یا نت هایشان بیش از آن چه که فرد انتظار شنیدن اش را دارد تکرار می شوند.
 محققان برای این که یک آهنگ از سرتان خارج شود چند راه حل ارائه کرده اند.  به گفته آنها گوش دادن به کل آهنگ ممکن است به دور کردن آهنگ کرم گوش کمک کند. گوش دادن و یا فکر کردن درباره یک آهنگ دیگر نیز ممکن است کمک کننده باشد. در نهایت، جکوبووسکی می گوید که سعی کنید درباره یک آهنگ کرم گوش فکر نکنید و اجازه دهید به طور طبیعی محو شود.

چاپ
1997 رتبه بندی این مطلب:
3.0

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x