سخنی از بزرگان...

پرکاربردترین اصطلاحات آمریکایی

پرکاربردترین اصطلاحات آمریکایی
مدیر ارشد رایشمند

پرکاربردترین اصطلاحات آمریکایی:

 

1. PAINT THE TOWN RED
حال کردن – خوش گذروندن

After the exam, let's go out and paint the town!

بعده امتحان بیا بریم بیرون و حال کنیم

2. LONG FACE

به شدت ناراحت بودن - معادل عبارت : مگه کشتی هات غرق شده

A. Why the long face?
B.I failed my exam

چرا این قدر ناراحتی؟ مگه کشتی هات غرق شده؟
تو امتحان رد شدم

3. TO FEEL LIKE A MILLION DOLLARS

خوشحال و سرحال بودن- کبک کسی خروس خوندن – کیف کسی کوک بودن

I’m feeling like a million dollars now, because I have no homework today.

کِیفم خیلی کوکه، امروز تکلیف ندارم

4. MONEY TALKS

پول حرف اول رو میزنه

She gets what she wants. Well you know money talks!

هر چی رو میخواد، بدست میاره. پول حرف اول رو میزنه دیگه

چاپ
3701 رتبه بندی این مطلب:
4.8

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x