ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل كن كه دوست داری پس از مرگت عمل كنند. امام علی (ع)

ویژگی های افراد با اعتماد به نفس و بدون اعتماد به نفس

ویژگی های افراد با اعتماد به نفس و بدون اعتماد به نفس
SuperUser Account

اعتماد به نفس به معنای داشتن نظر خوب و احساس خوب درباره خودمان است.
افراد با اعتماد به نفس این ویژگی ها را دارند:
احساس ارزش داشتن و پذیرفته شدن به وسیله دیگران را دارند.
حس می کنند ارزش این را دارند که با انصاف و احترام با آنها رفتار شود.
خودشان را قبول دارند و به خودشان احترام می گذارند حتی زمانی که اشتباه می کنند.
به خودشان باور دارند حتی اگر در ابتدا موفقیت نداشته نباشند.
ویژگی های خوب شان، مانند مهربان بودن، قابلیت های مختلف و یا تا حدی دید طنز خود را می بینند.
به کارهایی که انجام می دهند افتخار می کنند. مثل وقتی که در امتحان سخت ریاضی نمره خوب می گیرند و یا غذایی را خوب می پزند.
درباره خودشان مثبت فکر می کنند.
اعتماد به نفس پایین به معنای خود را دست کم گرفتن و احساس کمبود و نقص داشتن، پست و درجه دوم بودن و یا مستحق چیزهای خوب نبودن است. افراد با اعتماد به نفس پایین این ویژگی ها را دارند:
به جای این که بر زمان هایی که موفق اند تمرکز کنند بر زمان هایی که شکست می خورند متمرکز می شوند.
حس خود انتقادی دارند و نسبت به خودشان سختگیرند.
احساس نا امنی و یا پست تر بودن دارند.
وقتی به خودشان فکر می کنند، خود را دارای کمبود می بینند و مستحق چیزهای خوب نمی دانند.
از افراد دیگر انتظار دارند که آنها را قبول نداشته باشند و ممکن است بپذیرند از سوی دیگران با آنها بد رفتار شود.
در توانایی شان در زمینه این که کارها را خوب انجام دهند و یا در کارها موفق باشند شک دارند.
درباره خودشان منفی فکر می کنند.
داشتن اعتماد به نفس اهمیت دارد. می تواند تقریباً بر هر کاری که انجام می دهیم تأثیر بگذارد. عزت نفس به ما کمک می کند روابط خوبی با دیگران داشته باشیم، به ما این اعتماد و اعتقاد را می دهد که چیزهای جدیدی را امتحان کنیم و به ما کمک می کند موفق شویم. اعتماد به نفس پایین ما را عقب نگه می دارد و در روابط، موفقیت و شادی ما اختلال ایجاد می کند.

Print
231 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان