سخنی از بزرگان...

فناوری جدید برای به اشتراك گذاری امن اطلاعات

فناوری جدید برای به اشتراك گذاری امن اطلاعات
مدیر ارشد رایشمند

دكتر هانا كاگال و همكارانش در انستیتو فناوری ماساچوست در حال توسعه یك زبان سیاست گذاری استاندارد هستند كه وقتی نمایندگی ها، كشورها و سازمان ها در وب در اطلاعات سهیم می شوند به امنیتی انعطاف پذیر و پویا دسترسی داشته باشند.
هدف از این تحقیق كمك به یكی از نهادهای آمریكایی برای تسهیم منابع و داده ها با نمایندگی های دیگر هم در داخل و هم در خارج است. به این ترتیب كه به همه آنها اجازه می دهد تا بدون اصلاح كد به صورتی پویا و منعطف با سیاست های جدید یا تغییریافته دو طرف تطبیق یابند.
یكی از ابزارهای ابتدایی كه تحقیق بر آن بنا شده، «فناوری وب معنایی» است. وب معنایی، وبی است كه قادر است چیزها را طوری توصیف كند كه رایانه ها آن را بفهمند. وب معنایی ارتباط بین چیزها را توصیف می كند (مثل این كه A بخشی از B است و Y عضو Z است) و مشخصات چیزها (مثل اندازه، وزن، سن و قیمت) را توصیف می كند.
فناوری وب معنایی اجازه اضافه كردن معناشناسی به اطلاعات را می دهد. این كار وضعیت بازیابی خودكار داده ها را بهبود می بخشد و ادغام داده ها را تسهیل می كند.
كاگال می گوید:«ما برای اولین بار یك زبان مبادله سیاست گذاری یا میانزبانی ایجاد كرده ایم كه ریشه در فناوری های وب معنایی دارد و تبادل امن اطلاعات بین اشخاصی كه با زبان های مختلف محدودیت های امنیتی خود را بیان می كنند را ممكن می كند.»
وی می افزاید:«ما می خواهیم روزی شاهد آن باشیم كه زبان مبادله ای استاندارد شده. به نحوی كه با توسعه بیشتر ابزارها و موافقت نامه ها در حول آن، استفاده همگانی پیدا كرده و همچنین امكان درآمیختنش با مرورگرهای وب، كاربردهای تجاری و پایگاه های داده ها فراهم شده است.
همه تاكنون منتظر زبان سیاست گذاری استاندارد بوده اند تا مسایل امنیتی مرتبط با همكاری های متقابل در دامنه وب را حل كند. اما توسعه زبانی كه الزامات هر كاربرد، دامنه و سرویسی را در نظر بگیرد مشكل است. حالا این تحقیق روشی را پیشنهاد كرده كه ممكن است این وضعیت را تغییر دهد.
یك زبان مبادله سیاست گذاری به افراد اجازه می دهد تا زبان خودشان را هنگام همكاری متقابل امن با دیگران مورد استفاده قرار دهند.

چاپ
1112 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x