سخنی از بزرگان...

دایناسورها شبیه پرندگان تخم هایشان را پرورش می دادند یا مشابه خزندگان

دایناسورها شبیه پرندگان تخم هایشان را پرورش می دادند یا مشابه خزندگان
مدیر ارشد رایشمند

در میان بسیاری از اسراری كه دیرینه شناسان تاكنون تلاش کرده اند کشف كنند یکی این است که دایناسورها چگونه روی تخمشان می خوابیدند. آیا آنها مثل تمساح ها به طور کامل تخم ها را در مواد لانه دفن می كردند یا آنها را در لانه های باز و غیر پوشیده همان گونه كه پرندگان جوجه هایشان را پرورش می دهند قرار می دادند.
دیرینه شناسان از نزدیک پوسته تخم های فسیل شده از یک دایناسور گوشتخوار کوچک به نام Troodon را بررسی كردند و به این نتیجه رسیدند که این جانور مانند پرندگان تقریباً به شكل عمودی روی تخم هایش می خوابیده. همچنین این دایناسور برخلاف تمساح ها تخم هایش را داخل زمین دفن نمی كرده بلكه آنها را در كف بستر شنی و یا گل و لایی كه به عنوان لانه مورد استفاده قرار می داده، می گذاشته است.
این نحوه پرورش جوجه در خزندگان با روشی كه پرندگان تخم خود را می پرورند فرق دارد. چراكه پرندگان تخم خود را دفن نمی كنند و در نتیجه، تخم آنها دارای خلل و فرج به مراتب کمتری است. خزندگان مثل تمساح ها که تخم هایشان را به منظور پرورش جوجه به طور کامل دفن می كنند تخم هایی دارند كه سوراخ ها و خلل و فرج زیاد در پوسته شان وجود دارد كه به آنها اجازه تنفس می دهد.
این شواهد نشان می دهد یک رابطه ی تکاملی نزدیک میان پرندگان و دایناسورها وجود دارد.

چاپ
1338 رتبه بندی این مطلب:
3.0

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x