سخنی از بزرگان...

بزرگ ترین موجود زنده روی زمین که از چشم ها پنهان مانده است (با تصویر)

بزرگ ترین موجود زنده روی زمین که از چشم ها پنهان مانده است (با تصویر)
مدیر ارشد رایشمند

بزرگ ترین موجود زنده روی زمین حتی بزرگ تر از نهنگ آبی است. (نهنگ آبی بزرگ ترین جانوری است که بر روی زمین زندگی می کند.)
این موجود آرمیلاریا اُستوییا (Armillaria ostoyae) نام دارد و نام قارچ عظیم (Humongous Fungus) نیز به آن داده شده.
این قارچ موجود زنده ای است که 2385 جریب (تقریبا 10 کیلومتر مربع) از جنگل ملی مالهور در اورگان آمریکا را می پوشاند.
اما این موجود بسیار مضر است. آرمیلاریا با تغذیه کردن از ریشه های درختان و کشیدن آب آنها در واقع آنها را می پوساند. بنابراین این قارچ در یک جنگل اندازه عظیمی پیدا می کند (به هزینه از بین بردن چند هزار جریب از درختان جنگل).
این قارچ ها شبکه عظیمی از ریشه، به نام میسلیوم (mycellia) دارند که در زیر زمین جنگل نفوذ می کند. آن چه در بالای زمین می بینیم قارچ هایی هستند که حدود یک بار در سال تولید می شوند. آرمیلاریا معمولاً دور و بر پایه درختان آلوده شده و یا به تازگی از بین رفته دیده می شود.

چاپ
621 رتبه بندی این مطلب:
5.0

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x