سخنی از بزرگان...

فیلتر:

مرتب کردن با:

فیلتر با دسته ها

 • Expand/Collapse
  • Expand/Collapse
خم های بیضوی پیمانه ای و آخرین قضیه فرما

خم های بیضوی پیمانه ای و آخرین قضیه فرما

modular elliptic curves and Fermat's last theorem

متن کامل مقاله حل آخرین معادله فرما توسط خم های بیضوی

متن خبر و معرفی اندرو جان وایلز، کسی که این معما را پس از سال ها حل کرد


فهرست محتوا

 • chapter1: 
  • Deformations of Galois representations
  • Some computations of cohomology groups 
  • Some results on subgroups of GL2(k)
 • Chapter2: 
  • The Gorenstein property
  • Congruences between Hecke rings
  • The main conjectures
 • Chapter3:
  • Estimates for the selmer group
 • Chapter4: 
  • The ordinary CM case
  • Calculation of η
 • Chapter5:
  • Application to elliptic curves
 • Appendix
 • Refrences
مطلب قبلی جبر همولوژی
مطلب بعدی یک دو سه بینهایت
چاپ
4306 رتبه بندی این مطلب:
4.0
نوعمقاله
رشتهریاضی
مقطعدوستداران ریاضی
گرایشبدون گرایش
زبانانگلیسی
نوع کاربردغیردرسی
نویسندهAndrew Wiles
سال انتشار1995
صفحه109
نام منبعمجله علمی رایشمند
لینک منبعhttps://rayeshmand.ir/Default.aspx?tabid=51&artmid=1417&articleid=639&language=fa-IR

فایل ها برای دانلود

 • wiles(.pdf, 702 B) - 154 دانلود

 
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته