وقتی از ته دل خوشحالی، بگذار چهره‌ات این شادمانی را نشان دهد اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان