از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتی های آن ر ا به تو نمایاند، و غافل مباش كه لحظه ای از تو غفلت نشود. امام علی (ع)

ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :

SuperUser Account

ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :

ﺟﻌﻔﺮﯼ : Parsley

ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ : Cinnamon

ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ : Fennel

ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ : Turmeric

ﺯﺭﺷﮏ : Barberry

ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ : Saffron

ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ : Ginger

ﺳﻤﺎﻕ : Sumac

ﺷﻮﯾﺪ : Dill

ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ : Chili Pepper, Red Pepper

ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ : Black Pepper

ﻋﻨﺎﺏ : Jujuba

ﺁﻭﻳﺸﻦ Thyme:

ﮐﻨﺠﺪ : Sesame

ﻣﯿﺨﮏ Clove:

ﻧﻌﻨﺎ : Mint

ﻫﻞ : Cardamom

ﺟﻮﺯ ﻫﻨﺪﯼ : Nutmeg

ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ : Oregano

ﺯﯾﺮﻩ : Cumin

ﺩﺍﻧﻪ ﺧﺮﺩﻝ : mustard

ﮔﺸﻨﯿﺰ : coriander

ﺍﮐﻠﯿﻞ ﮐﻮﻫﯽ : rosemary

ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ : fenugreek

Print
9021 رتبه بندی این مطلب:
3/9

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

2 نظر در مطلب "ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :" ثبت شده است

0
0

fatemehtajiik

عالی


0
0

Mrajan

عالی / از زحمات تون بسیار سپاسگزارم

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان