سخنی از بزرگان...

چرا طول عمر در محیط های سرد افزایش می یابد؟

چرا طول عمر در محیط های سرد افزایش می یابد؟

دانشمندان نزدیك به یك قرن است می دانند جانوران خونسرد مانند کرم ها، مگس ها و ماهی ها در محیط های سرد زندگی طولانی تری دارند. آنها برنامه ای ژنتیکی را شناسایی كرده اند كه می گویند طول عمر کرم های گرد را در محیط های سرد افزایش می دهد و این برنامه ژنتیکی در جانوران خونگرم از جمله انسان ها هم وجود دارد. به این ترتیب قرار گرفتن در معرض هوای سرد یا تحریك دارویی برنامه ژنتیكی مربوط به حساسیت به سرما می تواند طول عمر جانوران از جمله پستانداران را افزایش دهد. هنگامی كه مدار عصبی برای گرما غیرفعال می شود ادراكمان از سرما افزایش می یابد. به عبارتی درست مثل وقتی كه وسایل گرمازا را خاموش می كنیم و احساس سرما می كنیم، برداشتن مدار حس گرما هم باعث می شود به سرما حساسیت زیادی پیدا کنیم. این مدارهای مجزا یكدیگر را در نخاع تنظیم می كنند.

چاپ
1048 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x