هر كس با حق در افتاد نابود شد. امام علی (ع)

پرخاشگران

پرخاشگران
SuperUser Account

وقتی خودروی مسافركش ناگهان از مسیرش منحرف شد، عابر پیاده داخل جوی آب رفت تا خودرو با او برخورد نكند. وقتی خودروی مسافركش كمی جلوتر توقف كرد، عابر پیاده گمان كرد كه راننده می خواهد از او عذرخواهی و دلجویی كند، ولی ناباورانه راننده عصبانی را دید كه تخته چوبی با سر تیز از صندوق برداشت و به طرفش آمد. اما راننده عصبانی از او گذشت و به طرف خودروی پژویی رفت كه ناگهان از خیابان فرعی، جلوی خودرویش سبز شده و موجب انحراف آن شده بود. البته از آنجایی كه مسافران خودروی پژو چند جوان قوی بودند، كار به درگیری فیزیكی نكشید. ولی دو طرف تا توانستند به هم پرخاش كردند.
تعریف ساده پرخاشگری، جنگیدن یا تحقیر دیگری است. جنگیدن هم راه خوبی برای حل اختلاف نیست.
پرخاشگری با جرأت و جسارت فرق دارد. معنی جسارت، خودباوری، بی باكی یا پای اعتقادات خود ایستادن است. در حالی كه معنی پرخاشگری این است كه از روی قصد بخواهیم به دیگری صدمه بزنیم.
بنابراین هواداران دو تیم فوتبال كه پس از پایان بازی شیشه های اتوبوس های شركت واحد را می شكنند و صندلی های آنها را از جا درمی آورند، افرادی جسور نیستند، بلكه افرادی پرخاشگرند كه هنوز هیچ كس نمی داند با آنها كه می خواهند دق و دلشان را سر اتوبوس های شركت واحد درآورند چگونه رفتار كند.
هر روز كه صفحات حوادث روزنامه ها را باز می كنیم با خبرهایی مواجه می شویم كه حاكی از آن است كه در نتیجه اختلاف بر سر جای پارك، یك متلك و یا پول بسیار اندك، كار به پرخاش و نزاع كشیده و قتلی رخ داده است. حتی آمارهای سال های گذشته حاكی از آن است كه پرخاشگری جزو بیشترین جرایم میان جوانان بوده است.
همچنین شهرهای ما پر از افراد پرخاشگر است. در خانه های ما همسران با یكدیگر و فرزندان با والدین با هم پرخاش می كنند. در ادارات ارباب رجوع های سرگردان وقتی با لحن طلبكارانه كارمندان مواجه می شوند از كوره درمی روند و شروع به پرخاش می كنند.
دو نوع پرخاشگری وجود دارد. یك نوع پرخاشگری فیزیكی است كه به صورت شكستن، چوب و چماق كشیدن، گلاویز شدن یا داد و هوار كشیدن بر سر دیگران به قصد ایجاد صدمه فیزیكی انجام می شود. نوع دیگر پرخاشگری ارتباطی است كه در آن فردی سعی می كند به شخصیت فرد دیگر یا دوستی ها آسیب بزند.

Print
139 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان