چیز اندك كه با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است كه رنج آور باشد امام علی (ع)

معنای رنگ ها در فرهنگ های مختلف

معنای رنگ ها در فرهنگ های مختلف

نمادها، نشانه هایی هستند که در هر فرهنگ وجود دارند و به صورت رنگ، عدد، شکل و غیره خودنمایی می کنند. رنگ ها در فرهنگ های مختلف مفاهیم سمبولیکی متفاوتی را انتقال می دهند. در این متن به معانی چند رنگ در فرهنگ های مختلف از لحاظ کاربردهایی که می تواند برای شرکت ها جهت فعالیت در بازارهای خارجی داشته باشد می پردازیم. چون در بازارهای خارجی انتخاب رنگ ها بایستی بر اساس حس زیباییشناسی فرهنگ خریدار باشد و نه فرهنگ فروشنده.
رنگ سفید، در کشورهای غربی رنگ تولد است و هم چنین نمایان گر وقایع شیرین زندگی است که به صورت جشن ظاهر می شود. در حالی که در چین نشانه عزاداری است. از طرف دیگر رنگ سیاه در کشورهای غربی نشانه عزاداری است (شاید به دلیل ارتباطی که با تاریکی شب دارد).
رنگ قرمز، رنگ خون است که بستگی به فرهنگ ملل تعبیری جداگانه می تواند داشته باشد (به معنای زندگی چون خون ماده حیاتی است که باعث زندگی می شود و به معنای مرگ چون خون نشانه ای از جراحت و رنج است). در چین، رنگ قرمز، نشانه فال نیک و در ترکیه نشانه مرگ است.
در آمریکا رنگ سبز نشاط و سلامت و تازگی را تداعی می کند، در حالی که همین رنگ را در کشورهایی که جنگل های فراوان دارند، با بیماری ارتباط می دهند. رنگ سبز رنگ دلخواه اعراب نیز هست. در حالی که در برخی از مناطق اندونزی این رنگ، رنگ منفی به حساب می آید. در ژاپن رنگ سبز معرف تکنولوژی بالاست، در حالی که در آمریکا تجهیزات الکترونیکی سبز رنگ مردم را فراری می دهد.
رنگ سیاه رنگ جهانی برای عزاداری نیست. در برخی از کشورهای آسیایی رنگ عزا، رنگ سفید است. در برزیل رنگ بنفش و در مکزیک رنگ زرد و در ساحل عاج رنگ قرمز تیره رنگ عزا هستند. از نظر آمریکایی ها رنگ آبی، رنگ مردانه است در حالی که در بریتانیا و یا فرانسه بیشتر رنگ قرمز رنگ مردانه به شمار می رود، در آمریکا رنگ صورتی رنگ زنانه است در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر رنگ زرد زنانه است.

Print
118 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان