سخنی از بزرگان...

معانی مختلف واژه keen

معانی مختلف واژه keen
مدیر ارشد رایشمند

وقتی که قصد یادگیری لغتی را داریم . باید با نگاه دقیق  به فرهنگ لغت به سایر معانی دیگر آن نیز توجه کنیم. برای نمونه کلمه keen  در کنار کلمات مختلف معانی متفاوتی را نشان می دهد.  


1-a keen knife     چاقوی تیز

 
2-a keen wind       باد سخت

 
3-a keen slap     سیلی جانانه    


4-a keen scent      بوی تند


5-a keen desire    میل شدید


6-a keen dreadترس عمیق    


7-keen questions        سئوالاتی حاکی از هوشمندی


8-a keen eyesight         دید قوی


9-keen sarcasm         طعنه تند یا  نیشدار


10-a keen sense of guilt         حس آزار دهنده گناه


11-a high keen sound        صدای بلند و تیز


12-a keen swimmer    شناگر مشتاق


13-a keen delight        لذت بسیار


14-a keen price      قیمت مناسب     

 
15-a keen merchant          بازرگان زیرک

 
16-he has a keen sense of smell          خیلی به بو حساس است

چاپ
1302 رتبه بندی این مطلب:
4.0

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x