نابود شد ، كسی كه ارزش خود را ندانست امام علی (ع)

معانی مختلف واژه keen

معانی مختلف واژه keen
SuperUser Account

وقتی که قصد یادگیری لغتی را داریم . باید با نگاه دقیق  به فرهنگ لغت به سایر معانی دیگر آن نیز توجه کنیم. برای نمونه کلمه keen  در کنار کلمات مختلف معانی متفاوتی را نشان می دهد.  


1-a keen knife     چاقوی تیز

 
2-a keen wind       باد سخت

 
3-a keen slap     سیلی جانانه    


4-a keen scent      بوی تند


5-a keen desire    میل شدید


6-a keen dreadترس عمیق    


7-keen questions        سئوالاتی حاکی از هوشمندی


8-a keen eyesight         دید قوی


9-keen sarcasm         طعنه تند یا  نیشدار


10-a keen sense of guilt         حس آزار دهنده گناه


11-a high keen sound        صدای بلند و تیز


12-a keen swimmer    شناگر مشتاق


13-a keen delight        لذت بسیار


14-a keen price      قیمت مناسب     

 
15-a keen merchant          بازرگان زیرک

 
16-he has a keen sense of smell          خیلی به بو حساس است

Print
449 رتبه بندی این مطلب:
4/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان