هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید. امام علی (ع)

صرفه های حاصل از تولید به مقدار زیاد
SuperUser Account

صرفه های حاصل از تولید به مقدار زیاد

وقتی جمع کل منابع تولید ثابت باشد اگر بخواهیم یک کالای اضافی تولید کنیم همیشه باید از کالای دیگری صرف نظر کنیم. حالا اگر مهندسان و دانشمندان راه های بهتری برای تولید کالاها پیدا کنند چه اتفاقی رخ می دهد؟ اگر از نیروی انسانی متخصص بهره برده می شود چه روی می دهد؟ پاسخ این است که در این صورت تولید محصولات بیشتری ممکن می شود.
به بازده نزولی صرفه های حاصل از تولید به مقدار زیاد هم می گویند که به خاطر وجود این شرایط است:
1-استفاده از نیروی غیر انسانی و غیرحیوانی (مانند آب، باد، بخار، برق، توربین، موتورهای احتراق داخلی و انرژی اتمی)
2-دستگاه های موتوری خودکار (مانند ماشین تراش، مته)
3-استفاده از وسایل جور و قابل تعویض
4-تبدیل روش های تولید پیچیده به عملیات ساده و مکرر
5-تخصص در عمل و تقسیم کار

استفاده از این صرفه ها وقتی امکان پیدا می کند که مقدار تولید به اندازه کافی زیاد باشد تا برای تولید کننده بیرزد که سازمان تولیدی مفصلی ایجاد کند. اگر قرار باشد فقط چند توپ تولید کرد آن را با دست هم می توان تولید کرد ولی وقتی قرار است چند هزار توپ تولید شود ارزش دارد که وسایل مفصلی تهیه کرد. تهیه این وسایل یک دفعه است ولی بعداً می توان واحدهای زیادی تولید کرد.
Print
84 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان