سخنی از بزرگان...

صرفه های حاصل از تولید به مقدار زیاد

صرفه های حاصل از تولید به مقدار زیاد

وقتی جمع کل منابع تولید ثابت باشد اگر بخواهیم یک کالای اضافی تولید کنیم همیشه باید از کالای دیگری صرف نظر کنیم. حالا اگر مهندسان و دانشمندان راه های بهتری برای تولید کالاها پیدا کنند چه اتفاقی رخ می دهد؟ اگر از نیروی انسانی متخصص بهره برده می شود چه روی می دهد؟ پاسخ این است که در این صورت تولید محصولات بیشتری ممکن می شود.
به بازده نزولی صرفه های حاصل از تولید به مقدار زیاد هم می گویند که به خاطر وجود این شرایط است:
1-استفاده از نیروی غیر انسانی و غیرحیوانی (مانند آب، باد، بخار، برق، توربین، موتورهای احتراق داخلی و انرژی اتمی)
2-دستگاه های موتوری خودکار (مانند ماشین تراش، مته)
3-استفاده از وسایل جور و قابل تعویض
4-تبدیل روش های تولید پیچیده به عملیات ساده و مکرر
5-تخصص در عمل و تقسیم کار

استفاده از این صرفه ها وقتی امکان پیدا می کند که مقدار تولید به اندازه کافی زیاد باشد تا برای تولید کننده بیرزد که سازمان تولیدی مفصلی ایجاد کند. اگر قرار باشد فقط چند توپ تولید کرد آن را با دست هم می توان تولید کرد ولی وقتی قرار است چند هزار توپ تولید شود ارزش دارد که وسایل مفصلی تهیه کرد. تهیه این وسایل یک دفعه است ولی بعداً می توان واحدهای زیادی تولید کرد.

چاپ
1119 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x