ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل كن كه دوست داری پس از مرگت عمل كنند. امام علی (ع)

راهی ساده برای غلبه بر وسوسه ها

راهی ساده برای غلبه بر وسوسه ها
SuperUser Account

همه ما آرزو داریم تا به یك كیك شكلاتی نه بگوییم و یا در برابر وسوسه رفتن به میهمانی مقاومت كنیم و كارمان را انجام دهیم. ما به طورکلی برای مقاومت در برابر وسوسه ها مبارزه زیادی انجام می دهیم.
افرادی كه کنترل اندكی بر خود دارند ترجیح می دهند به كمك افرادی كه كنترل زیادی بر خود دارند بر وسوسه های خود غلبه كنند و این راهی است برای بهره مندی از مهارتی كه خودشان فاقد آن هستند. به این ترتیب این افراد می توانند از میزان مبارزاتشان برای كنترل بر خود به وسیله فردی كه به آنها كمك می كند كم كنند.
پژوهش های قبلی معمولاً بر جنبه های منفی كنترل اندك بر خود متمركز شده اند و نمرات پایین تر و سلامتی كمتر را از نتایج منفی كنترل اندك بر خود می دانند. اما مشخص شده افرادی که فاقد توانایی کنترل بر خود هستند در واقع ممکن است مهارت های منحصر به فردی داشته باشند و آن این كه خود را با افرادی كه به آنها كمك می كنند بر وسوسه هایشان غلبه كنند احاطه می كنند و از دوستانشان در این زمینه كمك می گیرند.
به هرحال درست است كه كنترل بر خود امری فردی است ولی ما در همه جا از دانشگاه گرفته تا محیط كار دراحاطه افراد دیگر هستیم و می توانیم از کمک آنها برای غلبه بر وسوسه هایمان بهره ببریم.

Print
303 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان