به دنبال دردسر نباش. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

داره ..... میشه در انگلیسی

داره ..... میشه در انگلیسی
SuperUser Account

داره ..... میشه در انگلیسی
به مثالها دقت و توجه کنید، اینجوری بیان میکنیم!!!

It's getting late !

داره دیر میشه !

It's getting dark !

داره تاریک میشه !

It's getting cold !

داره سرد میشه !

It's getting old

داره پیر/قدیمی میشه

It's getting better

داره بهتر میشه

Its getting worse

داره بدتر میشه

Its getting worse and worse.

داره بدتر و بدتر میشه

Its getting crowded in here

اینجا داره شلوغ میشه

It's Getting Harder

داره سخت تر میشه

It's getting serious

داره جدی میشه

I am getting confused

دارم سردرگم میشم

I am getting better

دارم بهتر میشم

I am getting bald

دارم کچل میشم

I am getting bored

دارم خسته میشم

I am getting married

دارم ازدواج میکنم/ دارم مزدوج میشم

I am getting ready

دارم آماده میشم

I am getting stronger

دارم قوی تر میشم

she is getting divorced

داره طلاق میگیره

Print
3281 رتبه بندی این مطلب:
4/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان