سوار ماشینی كه راننده اش هوشیاری كامل ندارد نشو. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

داره ..... میشه در انگلیسی

داره ..... میشه در انگلیسی
SuperUser Account

داره ..... میشه در انگلیسی
به مثالها دقت و توجه کنید، اینجوری بیان میکنیم!!!

It's getting late !

داره دیر میشه !

It's getting dark !

داره تاریک میشه !

It's getting cold !

داره سرد میشه !

It's getting old

داره پیر/قدیمی میشه

It's getting better

داره بهتر میشه

Its getting worse

داره بدتر میشه

Its getting worse and worse.

داره بدتر و بدتر میشه

Its getting crowded in here

اینجا داره شلوغ میشه

It's Getting Harder

داره سخت تر میشه

It's getting serious

داره جدی میشه

I am getting confused

دارم سردرگم میشم

I am getting better

دارم بهتر میشم

I am getting bald

دارم کچل میشم

I am getting bored

دارم خسته میشم

I am getting married

دارم ازدواج میکنم/ دارم مزدوج میشم

I am getting ready

دارم آماده میشم

I am getting stronger

دارم قوی تر میشم

she is getting divorced

داره طلاق میگیره

Print
4013 رتبه بندی این مطلب:
4/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان