سخنی از بزرگان...

خاک چیست؟

خاک چیست؟

خاك، بیشتر خشكی روی زمین را می پوشاند. خاك از مواد معدنی (سنگ،‌ شن و ماسه، رس، لای و لجن)، هوا، آب و مواد آلی (گیاهی و جانوری) تشكیل شده است.
انواع خاك: انواع بسیار مختلفی از خاك ها وجود دارد و هر یك مشخصه های بی همتایی از نظر رنگ، بافت، ساختمان و محتویات دارند. عمق خاك هم متفاوت است. نوع خاك یك منطقه، نوع گیاهانی كه می توانند در آن رشد كنند را تعیین می كند. 12 نوع خاك وجود دارد كه عبارتند از: آلفی سول Alfisols، اریدیسول Aridisols، انتیسول Entisols، هیستوسول Histosols، اینسپتیسول Inceptisols، مولیسول Mollisols، اكسیسول Oxisols، اسپودوسول Spodosols، آلتیسول Ultisols، ژلیسول Gelisols، اندیسول Andisols و ورتیسول Vertisols.
علمی كه خاك را مطالعه می كند خاك شناسی نامیده می شود.
تشكیل خاك: خاك ابتدا به كندی به صورت سنگ تشكیل می شود و بعد بر اثر فرسایش در نزدیكی سطح زمین به صورت ذرات ریز (ماده مادر) در می آید. مواد آلی هم با مواد غیر آلی (ذرات سنگ، مواد معدنی و آب)  مخلوط می شوند تا خاك تشكیل شود.
لایه های خاکخاك از لایه های افقی متمایز و مشخصی تشكیل شده. لایه های بالاتر غنی از مواد آلی (خاك سطحی و مواد آلی انسانی) است و لایه های سنگی زیرین (خاک زیر، سنگ پوشش یا رگولیت و سنگ بستر) است.
لایه O: لایه بالایی آلی خاك كه بیشتر از آت و آشغال برگ ها و مواد آلی انسانی (مواد آلی تجزیه شده) تشكیل شده.
لایه A: لایه ای به نام خاك سطحی: این خاك زیر لایه O و بالای لایه E یافت می شود. در این لایه كه رنگ تیره دارد، بذرها و دانه ها جوانه می زنند و ریشه های گیاهان رشد می كنند. این لایه از گیاخاك (مواد آلی تجزیه شده) كه با ذرات مواد معدنی مخلوط شده تشكیل شده.
لایه E: این لایه شسته شده (به وسیله باد و باران) رنگ روشن دارد و زیر لایه A و بالای لایه B قرار دارد. این لایه بیشتر از شن و ماسه و لای و لجن تشكیل شده و بیشتر مواد معدنی و لجنش را به صورت آبی كه از میان خاك می چكد (در فرایند شسته شدن) از دست داده است.
لایه B: همچنین خاك زیر نامیده می شود- این لایه زیر لایه E و بالای لایه C است. این لایه حاوی لجن و رسوبات مواد معدنی (مثل آهن، اكسید آلومینیوم و كربنات كلسیم) است كه از لایه های بالایی به آن رسیده. یعنی موقعی كه آب حاوی مواد معدنی از خاك بالایی می چكد.
لایه C: همچنین سنگ پوشش یا ریگولیت نامیده می شود، این لایه زیر لایه B و بالای لایه R است. این لایه حاوی سنگ بستر همراه با شکستگی های اندکی است. ریشه های گیاه به این لایه نفوذ نمی كند. مواد آلی خیلی كم در این لایه یافت می شود.
لایه R: لایه سنگ بستر كه زیر همه لایه های دیگر است.

چاپ
4029 رتبه بندی این مطلب:
3.3

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x