به دنبال دردسر نباش. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

آیا دایناسورها در گله زندگی می کردند؟

آیا دایناسورها در گله زندگی می کردند؟
SuperUser Account

به نظر می رسد که بعضی از گونه های دایناسورها در گله ها زندگی می کرده اند. این موضوع به وسیله شواهد فسیلی اثبات شده است. این شواهد عبارت است از:
-بسیاری از فسیل های دایناسورها با هم پیدا شده اند. یعنی انبار بزرگی از استخوان های یک گونه در یک منطقه پیدا شده است.
-ردپاهای فسیل شده بسیاری از دایناسورها که باهم سفر می کردند به دست آمده است.
-گروه های بزرگی از آشیانه های فسیل شده دایناسورها باهم در یک جا پیدا شده اند.
بعضی از دایناسورها ممکن است برای حفاظت از خود با هم، هم گروه شده باشند (مثل هایپسیلوفودون Hypsilophodon) و بعضی ممکن است به خاطر شکار مؤثرتر با هم همکاری می کرده اند (مثل ولوسیراپتور Velociraptor). همچنین حدس زده می شود که وجود جمعیت ها برای حرکت های مهاجرت فصلی برای غذا لازم بوده است.
بعضی از گروه های دایناسورها ممکن است به طور موقتی تشکیل می شده اند. به هرحال معلوم است که دایناسورها در زمین هایی که غذای زیادی داشته اند به طور زودگذر جمع می شده اند.

Print
386 رتبه بندی این مطلب:
4/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان