بعضی كارها را فقط باید انجام داد، بعضی را باید بهتر از گذشته انجام دادو برخی دیگر را نیازی به انجام دادن نیست ، سعی كن فرق بین آنها را تشخیص دهی . اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

آیا به منظور ثروتمند شدن، باید برای پول کار کرد؟

آیا به منظور ثروتمند شدن، باید برای پول کار کرد؟

یک درس مهم برای ثروتمند و پولساز شدن این است که ذهن خود را تصمیم گیرنده بار بیاورید. فرصت ها می آیند و می روند. این که بدانید چه موقع و چگونه باید با شتاب تصمیم گرفت، مهارت مهمی است.
برای یاد گرفتن تنها شنیدن سخنرانی در مدرسه (یا دانشگاه) کافی نیست. چون زندگی به گونه ای دیگر درس می دهد. می گویند که زندگی بهترین آموزگار است. در بسیاری موارد این آموزگار (زندگی) سخن نمی گوید. شما را به این سو و آن سو هل می دهد. با هر فشار زندگی به شما می گوید بیدار شو، چیزی هست که باید بیاموزی.
اگر از زندگی درس نیاموزیم، زندگی سر ناسازگاری پیدا می کند. انسان ها به دو راه می روند. برخی فشار زندگی را می پذیرند. گروهی دیگر خشمگین می شوند و فشار را به رئیس خود، شغل خود یا همسر خود بر می گردانند. آن ها نمی دانند که فشار از سوی زندگی است.
پس، زندگی با همه خشن رفتار می کند. برخی تسلیم می شوند، برخی مبارزه می کنند. در این میان، عده کمی درس می گیرند و کار خود را پیش می برند. آنان به پیشواز فشارهای زندگی می روند. از دیدگاه این دسته افراد، فشار زندگی درس دهنده است. آنان یاد می گیرند و پیش می روند. بسیاری شکست خورده و از میدان به در می روند. گروهی هم می مانند و می جنگند.
نباید سراسر زندگی را در انتظار معجزه ای که همه مشکلاتمان را حل کند تلف نکنیم. این آدم های بی زهره هستند که هر بار که زندگی روی خشن خود را به آنان نشان می دهد، تسلیم می شوند. چنین آدم هایی همیشه حاشیه امن را بر می گزینند، آهسته می آیند و آهسته می روند. برای روز مبادایی که ممکن است هرگز نیاید پس انداز می کنند. این افراد اجازه داده اند که زندگی آنان را به حاشیه براند. در درون خود از خطر کردن می ترسند. در درون خود می دانند که به شایستگی تلاش نکرده و بازی امن را برگزیده اند.
پس، کسانی که هرگز نخواسته اند درباره پول چیزی بیاموزند، بهترین سال های زندگی خود را در کسب پول صرف کرده اند، بدون این که به درستی پول را بشناسند. در انتظار افزایش دستمزد می مانند و گمان می کنند که پول بیشتر مشکل آنان را برطرف می کند.
بنابراین، اگر مشکل از خودمان است باید خود را اصلاح کنیم. بسیاری از مردم خواهان دگرگون سازی سراسر جهان هستند، به جز خودشان. اما تغییر خود از تغییر همه مردم بسی آسان تر است.
منتظر افزایش دستمزد شدن یا شغل دوم گرفتن راه چاره حل مشکلات نیست، درس مهم (شماره 1) این است که بدانیم:
ناداررها و طبقه متوسط برای پول کار می کنند. ثروتمندان ترتیبی می دهند تا پول برایشان کار کند.

Print
98 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان