سخت ترین گناه آنكه گناهكاران را كوچك بشمارد امام علی (ع)

آیا افسردگی مسری است؟

آیا افسردگی مسری است؟
SuperUser Account

به طورکلی مشخص شده افرادی که به شكل منفی به حوادث استرس زای زندگی پاسخ می دهند و یا این حوادث را به شکل منفی تفسیر می كنند بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی هستند. همچنین کسانی که وقایع زندگی را نتیجه عواملی می دانند كه نمی توان تغییرشان داد و یا آنها را بازتاب  كمبودهای خود می دانند نیز بیشتر ممکن است به افسردگی مبتلا شوند.
با انجام یك مطالعه بر روی هم اتاقی های دانشگاهی هم مشخص شده سبک خاصی از تفکر كه باعث آسیب پذیری افراد مقابل افسردگی می شود مسری است و ممكن است شش ماه بعد علایم افسردگی در هم اتاقی های افراد با این سبک تفکر بروز كند.
در این مطالعه كسانی كه به طور تصادفی با افراد دارای آسیب پذیری شناختی هم اتاق شده بودند بیشتر احتمال داشت تا سبک شناختی هم اتاقی خود را بگیرند. درمقابل هم اتاق شدن با كسانی كه سطوح پایین آسیب پذیری شناختی را داشتند موجب شد آنها آسیب پذیری كمتری در برابر افسردگی پیدا كنند.
بنابراین آسیب پذیری شناختی به ویژه در برهه های اصلی زندگی می تواند مسری باشد. آسیب پذیری شناختی عاملی اصلی برای ابتلا به افسردگی شناخته می شود و از آن می توان برای پیش بینی این که افراد در آینده افسردگی را تجربه می کنند یا نه استفاده کرد.
به نظر می رسد تفاوت های افراد درهنگام مقابله با آسیب پذیری شناختی در اوایل نوجوانی استحکام پیدا می کند و در طول بزرگسالی پایدار باقی می ماند، اما بازهم ممکن است تحت شرایط خاصی نرم و قابل انعطاف شود.
در تحقیق بر روی هم اتاقی های دانشگاهی محققان این فرضیه را مطرح کردند که آسیب پذیری شناختی ممکن است در طول دوره های انتقال های زندگی اصلی "مسری" باشد و سپس فرضیه خود را با استفاده از اطلاعات دریافتی از 103 جفت هم اتاقی كه به صورت تصادفی انتخاب شده بودند آزمایش كردند.
هم اتاقی ها یک ماه پس از ورود به دانشگاه پرسشنامه آنلاینی را پر كردند که آسیب پذیری شناختی و نشانه های افسردگی آنها را بررسی می کرد. آنها ابتدا سه ماه و سپس شش ماه بعد هم پرسشنامه های مشابهی را پرکردند تا دانشمندان وقایع استرس زای زندگی آنها در دو نقطه زمانی اندازه گیری كنند.
یکی دیگر از نتایج این تحقیق آن بود که نشان داد تغییرات در آسیب پذیری شناختی افراد بر خطر بروز علایم افسردگی در آنها در آینده اثر می گذارد.
بر اساس این یافته ها می توان تأثیر مسری بودن افسردگی را مهار كرد. همچنین می توان از محیط اجتماعی فرد به عنوان بخشی از روند مداخله شناختی برای درمان افسردگی استفاده کرد.

Print
167 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان