سخنی از بزرگان...

فیلتر:

مرتب کردن با:

فیلتر با دسته ها

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse
هم ارزی بین T-ثبات ها

هم ارزی بین T-ثبات ها

We prove the equivalence between the T-stabilities of the Krasnoselskij and the Mann iterations; a consequence is the equivalence with the T-stability of the Picard-Banach
iteration.
Copyright © 2007 S¸ tefan M. S¸ oltuz. This is an open access article distributed under the
Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution,

and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
مطلب قبلی چگونه مسئله حل کنیم
مطلب بعدی Regularity of (0,1,... r-2,r) and (0,1,...,r-2,r) Interpolations on Some Sets of the Unit Circle
چاپ
3948 رتبه بندی این مطلب:
4.7
نوعمقاله
رشتهریاضی
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشآنالیز ریاضی
زبانانگلیسی
نوع کاربردغیردرسی
نویسندهStefan M. Soltuz
سال انتشار2007
صفحه7
نام منبعمجله علمی رایشمند
لینک منبعhttps://rayeshmand.ir/Default.aspx?tabid=51&artmid=1417&articleid=673&language=fa-IR

فایل ها برای دانلود

 
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته