سخنی از بزرگان...

فیلتر:

مرتب کردن با:

فیلتر با دسته ها

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

جانشانی گروه های لی مختلط نیمه ساده و اجزای کوهومولوژی از ماژول ها

Embeddings of semisimple complex Lie groups and cohomological components of modules

این مقاله توسط کاربر گرامی نیما علیرضازاده برای رایشمند ارسال شده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می نماییم. 

مقدمه مقاله:

The classical Borel–Weil–Bott theorem provides realizations for the irreducible finite dimensional modules of a semisimple complex Lie group G as cohomology spaces associated to irreducible homogeneous vector bundles on the flag manifolds of G. We address the “functorial” behavior of this construction, i.e. we consider equivariant embeddings of flag manifolds and the resulting pullbacks of cohomology. In this paper, we concentrate on the case of complete flag manifolds and cohomology of line bundles. The study of vector bundles on partial flag manifolds will be carried out in a future work.

مطلب قبلی هموتوپی های گسسته و گروه های پایه ای
مطلب بعدی مباحثی از مدول ها و حلقه ها
چاپ
2040 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
نوعمقاله
رشتهریاضی
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشجبر
زبانانگلیسی
نوع کاربردغیردرسی
نویسندهValdemar V. Tsanov
سال انتشار2013
صفحه29
نام منبعمجله علمی رایشمند
لینک منبعhttps://rayeshmand.ir/Default.aspx?tabid=51&artmid=1417&articleid=427&language=fa-IR

فایل ها برای دانلود

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته