سخنی از بزرگان...

  • از مگابایت تا گیگابایت و بعد از آن!  

    از مگابایت تا گیگابایت و بعد از آن!

    واژه‌ی «بیت» کوتاه شده‌ی عبارت "Binary Digit" به معنای رقم دو-دویی است. چون در دنیای کامپوتر محاسبات در مبنای ۲ انجام می‌شود. یک بیت کوچکترین واحد اطلاعاتی هر کامپیوتر است. بیشتر کامپیوترها از ۸ بیت برای تشکیل یک ساختار اطلاعاتی...

    2764

انتخابگر پوسته