سخت ترین گناه آنكه گناهكاران را كوچك بشمارد امام علی (ع)

  • آیا آب شدن یخ های قطب شمال مزایایی هم دارد؟  

    آیا آب شدن یخ های قطب شمال مزایایی هم دارد؟

    آب شدن یخ های قطب شمال نه تنها براي توليد انرژي مهم است بلكه براي حمل و نقل انواع كالاها هم مفيد است. گرم شدن هوا امكان باز شدن مسیرهای حمل و نقل در قطب شمال تا سال 2050 را به وجود آورده است. با آب شدن یخ های قطب شمال يك راه مستقيم و سراسري برای نقل و انتقال كالا...

    97
دی ان ان